doanh-nghiep-cay-giong-4s

THẾ GIỚI CÂY CÔNG TRÌNH

Với tổng diện tích 120ha, trồng 80 vạn cây các loại. Chúng tôi khẳng định các loại cây công trình, cây đô thị ở trung tâm có giá CỰC TỐT so với thị trường, đáp ứng được các dự án lớn trên toàn quốc.

Cam kết:
+ Giá cực sốc.
+ Hỗ trợ vận chuyển, kỹ thuật trồng cây.
+ Chất lượng cây vượt trội.

CÂY CÔNG TRÌNH BÓNG MÁT 2024

leaf

Giảm 25%
0903.248.125
150.000 
Chi tiết
Giảm 17%
0903.248.125
250.000 
Chi tiết
Giảm 33%
0903.248.125
200.000 
Chi tiết
Giảm 40%
0903.248.125

Cây Chuông Vàng

ĐK: 8-20cm

450.000 
Chi tiết
Giảm 25%
0903.248.125
180.000 
Chi tiết
Giảm 25%
0903.248.125
300.000 
Chi tiết
Giảm 33%
0903.248.125
200.000 
Chi tiết
Giảm 23%
0903.248.125
230.000 
Chi tiết
Giảm 23%
0903.248.125
170.000 
Chi tiết
Giảm 20%
0903.248.125
199.000 
Chi tiết
Giảm 27%
0903.248.125
400.000 
Chi tiết
Giảm 22%
0903.248.125
350.000 
Chi tiết
Giảm 27%
0903.248.125
400.000 
Chi tiết
Giảm 17%
0903.248.125
150.000 
Chi tiết
Giảm 20%
0903.248.125
400.000 
Chi tiết
Giảm 20%
0903.248.125
200.000 
Chi tiết
Giảm 28%
0903.248.125
130.000 
Chi tiết
Giảm 29%
0903.248.125
50.000 
Chi tiết
Giảm 17%
0903.248.125
150.000 
Chi tiết
Giảm 19%
0903.248.125
130.000 
Chi tiết

CÂY CÔNG TRÌNH THÂN BỤI 2024

leaf

0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết
0903.248.125
Giá: Liên hệ
Chi tiết

THẾ GIỚI CÂY CÔNG TRÌNH CAM KẾT

leaf

icon1

Giá Siêu Rẻ Bất Ngờ

icon4-20220813152613

Số Lượng Cây
Bao La

icon6 20220907172851

Chất Lượng
Vượt Trội

icon5-20220907172850

Hỗ Trợ
Trọn Đời Cây

HÌNH ẢNH TẠI THẾ GIỚI CÂY CÔNG TRÌNH

leaf

BLOG

leaf